آتش سوزی پل اتصال شبه‌ کریمه به روسیهپل «کریمه» آتش گرفت و بخشی از سازه آن فرو ریخت. سه روز از اظهار نظر مقام ارشد پنتاگون در مورد تصمیم برای حمله به روسیه در کریمه، بخشی از پل کریمه که این شبه‌جزیره را به خاک روسیه مرتبط می‌کند، آتش گرفته و بخشی از سازه آن فروریخته است. / فارس