آخرین اخبار جنگ روسیه و اوکراین: به روز رسانی زنده – نیویورک تایمز


  1. آخرین اخبار جنگ روسیه و اوکراین: به روز رسانی زندهمجله نیویورک تایمز
  2. ببینید در خط مقدم اوکراین در جنگ با روسیه چگونه استCNN
  3. روسیه با افزایش ترس از تبدیل شدن آن به “مانند ماریوپول” سورودونتسک را تحت فشار قرار داد.نیویورک پست
  4. ایالات متحده ممکن است سامانه های راکتی دوربرد را به اوکراین بفرستد. روسیه روستاهای بیشتری را در دونباس تصرف کرد.CNBC
  5. روسیه «انتظار دارد» اوکراین به خواسته‌های خود اطاعت کند و «وضعیت واقعی موجود» را بپذیرد.اخبار فاکس
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید