آخرین به روز رسانی ها – وال استریت ژورنال: شی جین پینگ برای سومین بار به عنوان رهبر چین تضمین می کند


  1. شی جین پینگ برای سومین دوره به عنوان رهبر چین تضمین می کند: آخرین به روز رسانی هاروزنامه وال استریت
  2. شی چین قدرت ها را گسترش می دهد، متحدان را ارتقا می دهداخبار یاهو
  3. هنجارشکنی: کارشناس ترکیب جدید رهبری چین را شکستCNN
  4. شی جین پینگ با چشم اندازی از انزوای بیشتر فریفته شده است. اشتباهی که چین را فقیرتر خواهد کردروزنامه گاردین
  5. ده سال پیش، ما شی جین پینگ را اشتباه گرفتیم. در مورد تاجگذاری او، باید به دلیل آن فکر کنیمتپه
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News