آخرین وضعیت سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه / فقط همراه اول رشد داشتگزارش سهم بازار اپراتورهای ارتباطاتی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا شش ماهه نخست سالجاری و تنها همراه اول در نیمه نخست ۱۴۰۱ بدون ریزش سهم به کار خود ادامه داده است.

به گزارش پرسون، جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بازار ارتباطات ثابت و سیار کشور صبح امروز منتشر شد که تحلیل سگمنت‌های آماری آن خالی از لطف نیست و با توجه به پیشرانی حوزه سیار، پرداختی نسبت به شاخص‌های کلان آن وجود دارد. تا جایگاه هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور از منظر «بازار رقابتی» شفاف شود.

رگولاتوری ارتباطی در این گزارش به عنوان دوره‌های پیشین، بازه‌های زمانی سه ماهه در تابستان را گزارش کرده و از نظر شاخص‌های کلیدی چون «خطوط تلفن همراه»، «تعداد سایت‌های فعال اپراتورهای تلفن همراه»، «تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها» و «وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها» به تحلیل وضعیت اپراتورها پرداخته است.

در این گزارش که به شکل غیرمستقیم خط کشی بر وضعیت عملکرد اپراتورها، ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود ۱۷۰ درصد رسیده است که حکایت از فعال سازی نزدیک به ۱۴۴ میلیون شماره همراه دارد.

اپراتور اول تلفن همراه ماه این گزارش به عنوان سه نخست سالجاری با رشد ۰.۱۷ درصد در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به نسبت بهار امسال، به بیش از ۷۶.۸ میلیون مشترک فعال دست می یابد.

اپراتور دوم تلفن همراه نیز در همین بازه زمانی با کاهش ۰.۲۶ درصدی در زمینه فعال سازی خطوط تلفن همراه، به حدود ۶۱.۲ میلیون مشترک فعال رسیده است. این تجربه ریزش در بهار سالجاری نسبت به زمستان ۱۴۰۰ نیز برای این اپراتور وجود داشت که اکنون تکرار شده است.

اپراتور سوم تلفن همراه اما با وجود رشد سهم بازاری که در بهار امسال به ثبت رسید، در تابستان ریزشی شد و ۰.۰۸ درصد سهام تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ از دست داد و نهایتاً به ۵.۴ میلیون مشترک فعال دست یافت.

به این ترتیب سهم بازار «همراه اول» از حوزه ارتباطات سیار در حال حاضر ۵۳.۵۱ درصد، سهم «ایرانسل» در حال حاضر ۴۲.۶۸ درصد و «رایتل» نیز در سهام‌های فعال ۳.۸ درصد است.