آرون قاضی به هومر ۶۲ ضربه زد و از راجر ماریس برای AL Record عبور کرد – نیویورک تایمز


  1. آرون قاضی به هومر ۶۲ ضربه می زند و از راجر ماریس برای AL Record عبور می کندمجله نیویورک تایمز
  2. بری باندز، نه آرون قاضی، پادشاه خانگی باقی می ماندواشنگتن پست
  3. آرون قاضی شایسته تاج گذاری به عنوان پادشاه خانگی تک فصلی است. بیدار شو، MLBاخبار فاکس
  4. آرون جاج، ستاره نیویورک یانکیز، شصت و دومین دوره خانگی را راه اندازی کرد و رکورد تک فصل AL را به نام خود ثبت کرد.ESPN
  5. رکورد شکستن خانه آرون قاضی یکی از کتاب های تاریخ استکوچه پین ​​استریپ
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News