آسترا اکنون قصد دارد اولین پرواز موشکی خود را از فلوریدا در روز دوشنبه انجام دهد. در اینجا نحوه تماشای زنده آن آمده است


به روز رسانی ۶ فوریه: آسترا اکنون قصد دارد اولین ماموریت موشکی خود را حداکثر تا دوشنبه، ۷ فوریه، در طول پنجره پرتاب که از ساعت ۱ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر به وقت شرقی (۱۸۰۰-۲۱۰۰ GMT) ادامه دارد، پس از لغو تلاش روز شنبه به دلیل پرتاب، از فلوریدا پرتاب کند. برد سیستم راداری

بیشتر ببین


Astra اولین ماموریت خود را از Lower 48 در روز شنبه (۵ فوریه) آغاز خواهد کرد و شما می توانید این اکشن را به صورت زنده تماشا کنید.