آسمان عربستان به روی همه هواپیماها گشوده شد – اقتصاد برتر


منابع خبری بامداد جمعه گزارش داد عربستان سعودی خودش را به روی «همه وسایل حمل و نقل هوایی» گشوده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ تیر ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس، منابع خبری گزارش دادند عربستان سعودی حریم هوایی خودش را به روی همه هواپیماهایی که الزامات مربوط به این کشور را رعایت کنند، است.

این گشایش مشمول هواپیماهای رژیم غذایی نیز می شود.