آیا باید از عینک آفتابی استفاده کنیم یا خیر؟یکی از متخصصان چشم پزشکی برای استفاده از عینک آفتابی از رسیدن به مقدار زیادی از نور ماورای بنفش به چشم‌هایی که مهم هستند مانع می‌شوند.

به گزارش پرسون، احد صداقت، استاد چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پاسخ به این پرسش که «آیا باید از عینک آفتابی استفاده کنیم یا خیر؟»، اظهار داشت: مهم‌ترین اثری که عینک آفتابی دارد این است که می‌رسد. برخی از قسمت‌های نور ماورای بنفش به چشم‌هایی که بسیار مهم هستند مانع می‌شوند.

وی افزود: رنگ و نوع و مارک بودن عینک‌های آفتابی خیلی ملاک نیست، بلکه مهم این است که این عینک‌ها از برخورد اشعه ماورای بنفش جلوگیری کنند؛ البته دستگاه‌های مخصوص وجود دارد که میزان کارایی یا عدم کارایی این عینک‌ها را بررسی می‌کنند.

استاد چشم‌پزشکی گفت: در کل توصیه می‌شود افراد در نور شدید و در مناطقی که نور مستقیم به چشم می‌رسد از عینک آفتابی استفاده می‌کنند تا از آسیب به شبکیه و جلوگیری کنند.

صداقت درباره عینک‌های پلاریزه عنوان کرد: این عینک‌ها فقط برای شغل‌های خاص افرادی هستند که در روزهای برفی کرده‌اند و یا در دریاها قایق‌سواری می‌توانند استفاده کنند.