آیا می توانید با خواب بیشتر وزن کم کنید؟ مطالعه جدید الگوهای خواب و وزن را روشن می کند – USA TODAY


  1. آیا می توانید با خواب بیشتر وزن کم کنید؟ مطالعه جدید الگوهای خواب و وزن را روشن می کندایالات متحده آمریکا امروز
  2. مطالعه نشان می دهد که خواب ممکن است کلید کاهش وزن باشدPrevention.com
  3. مطالعه جدید نشان می‌دهد افزودن ساعت‌ها خواب شبانه کلید کاهش وزن بیشتر استSILive.com
  4. خواب کافی ممکن است میزان کالری دریافتی شما را کاهش دهددانشمند جدید
  5. کاهش وزن: کارشناس روشی ساده برای از بین بردن ۲ سنگ “بدون رژیم غذایی یا ورزش” رونمایی کردبیان
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید