ابقای اسکوچیچ بدون تردید کار جریان دلالی است



روزنامه کیهان ضمن انتقاد از فدراسیون فوتبال، ابقای سرمربی تیم ملی را کار جریان دل دانست.

به گزارش پرسون، روزنامه کیهان: با اعلام رای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر ابقای قهرمانات که بدون تردید مهره دست نشانده و گوش به جریان جریان دلالی افسارگسیخته و وقیح است بیش از پیش از همه حتی خوششان و دیرباوران و باورهایی که خود را دارند. را بنابر مصالحی! به خواب زده معلوم شد که تیم ملی و بالتبع کلیت فوتبال ما در دست جریان فرصت‌طلب و منفعت‌جو گرفتار و اسیر است.

جریانی که از بیش از بیست سال پیش مرحله تازه‌ای را در زندگی نکبتی خود آغاز کرده است و با استفاده از بی‌ثباتی در سطح مدیریت فدراسیون و یا ارعاب‌ها عوضی وب‌زدل و کارنشناس، با نفوذ در مراکز حساس از جمله رسانه‌ها و برنامه‌های خاص صدا وسیما، برای رسیدن به اهداف حقیر و کسب نامشروع هر چه بیشتر، برنامه‌ها و طرح‌هایی را به شکل خزنده، گاه صریح و بی‌پرده و گاه کاملا موذیانه درباره فوتبال ایران اجرا می‌کند.

عمده این برنامه‌ها یکی از تحقیر صریح و لگدمال‌سواد کردن شخصیت‌های مربی ایرانی است و در ساز بی‌دانشی و بی‌عرضه و دیگری به‌عنوان موذیانه دامن زدن به رقابت میان طرفداران تیم‌های بزرگ و مطرح کشور و تبدیل شدن آن به بدبینی‌های شدید و کینه‌ای اجتماعی و دیگر. نفرت در حد دشمنی و… (که بحث در آن در این مختصر نمی‌گنجد) تا روزی برسد که این آبی که گل‌آلوده کرده است برای تامین حرام و نامشروع خود ماهیگیری و خط و ربط غلط و ویرانگر خود را به فوتبال تحمیل کند. ببینید و بر گرده فوتبال ایران سوار و مسلط شود.

و امروز همان روز است. روزی هیئت به اصطلاح رئیسه فدراسیون که اکثر قریب به اتفاق نام و نشانی در فوتبال ایران است و کسی از فوتبال ایران را نمی‌شناسد و اصلاً معلوم نیست با کدام یک از مشروعیت‌های فنی و تخصصی و اجتماعی در این موقعیت قرار می‌گیرد و در آن نفوذ کرده است. تحت تأثیر این جریان و در واقع (مثل سرپرست تیم دلالی) گوش به فرمان «راهبران» مافیایی این جریان، توجه به نظرات صریح کمیته فنی، که اکثر قریب به اتفاق آنها از چهره‌های خاک خورده و شناخته شده فوتبال ایران هستند مبنی بر فقدان صلاحیت. سرمربی دست نشانده و با بی‌اعتنایی نظرات دلسوزه‌ها و نظرات کسانی که عمری برای سلامتی و اصلاح و قرار گرفتن فوتبال در خدمت مردم و جامعه بی‌پروا و شجاعانه با دلالیسم افسارگخته و قالتاقیسم قبح‌شکن در ورزش و فوتبال جنگیده‌اند، به عنوان ابزاری بی‌اراده و عواملی هستند که می‌توانند به آنها کمک کنند. خواست تخصصی و دلال‌های پیشانی سفید و بدنام فوتبال عمل و بیش از پیش به نظرات و کارشناسی معطوف به اطلاعات ملی و مطالب مردمی بی‌اعتنایی و توهین کردند…

و اما خود را با این کار، فقط کارنامه می‌کنم و سیاه‌تر از قبل کرده‌ایم و بیش از پیش ثابت کرده‌ایم که این کارها را اشتباه می‌کنند و در این مکان نفوذ کرده‌اند. آنها با این رفتار واعلام نظر ضد کارشناسی نشان دادند که برای تصمیم گیری بیشتر از آنها به نظرات «کمیته فنی» و مفاهیم ملی و مطالب به حق مردم توجه داشته باشند که باید گوش به فرمان فرامین باندهای منفعت‌پرست داشته باشند و در پی تأمین دلالی سیری ناپذیر هستند. .