اخبار جنگ روسیه و اوکراین: به روز رسانی زنده – واشنگتن پست


  1. اخبار جنگ روسیه و اوکراین: به روز رسانی زندهواشنگتن پست
  2. جنگ روسیه در اوکراین: به روز رسانی زندهCNN
  3. روسیه آتش بس سه روزه برای غیرنظامیان برای تخلیه کارخانه فولاد ماریوپل اعلام کرد.اخبار NBC
  4. آنچه در روز ۷۱ جنگ در اوکراین رخ دادمجله نیویورک تایمز
  5. زلنسکی می گوید مرحله دوم تخلیه ماریوپل تکمیل شده استتپه
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید