اخبار جنگ پوتین، روسیه و اوکراین: به روز رسانی زنده – نیویورک تایمز


  1. اخبار جنگ پوتین، روسیه و اوکراین: به روز رسانی زندهمجله نیویورک تایمز
  2. پوتین اعلام کرد روسیه چهار منطقه اوکراین را ضمیمه خواهد کردCNN
  3. POLITICO نخست وزیر: بایدن و زلنسکی به زمین خواری پوتین پاسخ دادند – POLITICOسیاسی
  4. الحاق خاک اوکراین به روسیه نتیجه معکوس برای پوتین خواهد داشت و زلنسکی را مجبور به ادامه جنگ خواهد کرداخبار فاکس
  5. پوتین الحاق غیرقانونی را بخشی از نبرد وجودی با غرب می داندمجله نیویورک تایمز
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News