استاندارد تهران: بند ۷ و ۸ اوین شلوغ شده بود – تابناک


به گزارش تاب به نقل از همشهری آنلاین، محسن منصوری استان تهران در این باره توضیح داد: در حال حاضر آرامش کامل در زندان اوین است.

او گفت: در این مورد از بندها مثلا در بند ۷ و ۸ شلوغ شده بود ولی موضوع اصلی در طبقه بندی بود که بخشی از اراذل و اوباش در آن بند حضور داشت.

استان تهران با بیان اینکه با حضور سریع مجموعه نیروی انتظامی، یگان امداد در حال حاضر کاملاً آرامش است و نکته خاصی نیست. و شد.

او گفت: در حال حاضر هم زندان و هم اطراف زندان تحت کنترل است.