استانداری هرمزگان در حوزه عملکرد سامانه منتاک (مدیریت پروژه های عمرانی) رتبه اول کشوری را کسب کرد


به گزارش تابناک هرمزگان، معاون عمرانی وزیر کشور ظهر امروز در جلسه همایش معاون عمرانی سراسر کشور رتبه اول کشور را در حوزه عملکرد سامانه منتاک( مدیریت پروژه های عمرانی) را کسب کرد.

به همین منظور این معاونت از عملکرد مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حوزه پروژه های عمرانی و فعالیت مستمر در این زمینه تقدیر کرد.