استاندار مازندران:با تفکر بسیجی می توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد


به گزارش تابناک مازندران ، محمود حسینی پور استاندار مازندران در گفت و گویی اظهار داشت:
با تفکر بسیجی می توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد البته مدیران باید جهادی تلاش کنند

بر اساس این گزارش ، استاندار مازندران در نشست هماهنگی برنامه های محوری هفته بسیج ، رزمایش جهادگران فاطمی ۲ و قرارگاه جهاد تبیین در ساری، با اشاره به تلاش های پرشمار دشمنان برای همراه کردن مردم در اغتشاشات اخیر، افزود: ملت آگاه و فهمیم ایران با همراهی نکردن آنان نه محکم به دشمنان نشان دادند.

دشمنان از تمامی ابزارها برای برهم زدن نظام و کشور استفاده کردند اما مردم نشان دادند همچنان همراه و پشتیبان نظام هستند و پیرو راه و منش دشمنان نخواهند بود.