اسپیس ایکس در پنجمین بار به آسمان خیره کننده پرتاب شد و در کیپ کاناورال – فلوریدا امروز فرود آمد.


  1. اسپیس ایکس در پنجمین تلاش به آسمان خیره کننده پرتاب می شود و در کیپ کاناورال فرود می آیدفلوریدا امروز
  2. بلند کن! اسپیس ایکس با موفقیت فالکون ۹ را با ماهواره رصد زمین CSG-2 ایتالیایی پرتاب کردWPTV.com
  3. فالکون ۹ ماهواره رادار ایتالیایی را پرتاب کرداسپیس نیوز
  4. گارد ساحلی تحقیقات درباره کشتی رویال کارائیب که باعث اسکراب اسپیس ایکس شده بود را آغاز کردفلوریدا امروز
  5. پس از ۴ روز تأخیر، پرتاب ماهواره SpaceX آسمان فلوریدا را درخشنده می کندFOX 13 تامپا خلیج
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید