اطلاعیه وزارت کشور اتباع افغانستانی درباره مدرک


به گزارش دفتر منطقه‌ای ایران اکونومیست، اداره کل امور اتباع و مهاجرین وزارت خارجه کشور ایران در اطلاعیه‌ای از اتباع افغانستانی فاقد مدرکی است که از طریق اینترنتی موفق به دریافت نوبیت می‌شود. دولت مراجعه کنند.

اطلاعیه از اتباع افغانستانی فاقد مدرک به ویژه اتباع وارد شده پس از تحولات افغانستان خواست که به آن دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند که امکان ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز دارا باشد.

اطلاعیه در ادامه از اتباع افغانستانی می‌خواهد تا به منظور ارائه خدمات بهتر در مراحل ثبت نام و همچنین جلوگیری از ازدحام، از مراجعه به خدمات دیگر محل اقامت و اتباع خارجی جهت اخذ نوبت خودداری کنند.

همچنین هشدار داده شده است که در طرح های مشابه شرکت نکنند، هیچ گونه خدماتی ارائه نمی شود و تلقی می شود.

پیش از این نیز «احمد» وحیدی» وزیر کشور ایران با تاکید بر ضرورت همکاری اتباع افغانستانی برای تکمیل سریع طرح سرشماری گفته بود: سرشماری برای اتباع اجباری است و در صورت عدم همکاری، حضور این اتباع در کشور غیر قانونی است و ما ناچاریم سختگیری می کنیم. .

.