اعتراضات “کاروان آزادی” در کانادا با مسدود شدن جاده های اصلی توسط کامیون ها ادامه دارد


در حالی که انتظار می‌رود جمعیت در هفته آینده کاهش یابد، تورنتو هیچ شانسی نمی‌گرفت. پلیس در بزرگترین شهر کانادا روز یکشنبه اعلام کرد که به بستن جاده ها در مرکز شهر تا هفته ادامه می دهد تا “راه های دسترسی را روشن نگه دارند، از کارکنان مراقبت های بهداشتی، بیماران و خانواده های آنها محافظت کنند و امنیت عمومی را حفظ کنند.”