اعتراف افسر به قتل عمد در قتل جورج فلوید – نیویورک تایمز


  1. افسر به قتل عمد در مرگ جورج فلوید اعتراف کردمجله نیویورک تایمز
  2. انتخاب هیئت منصفه دادگاه ایالت کونگ، تائو از دوشنبه آغاز می شودKARE 11
  3. پلیس سابق مینیاپولیس در قتل جورج فلوید به جرم خود اعتراف کرداخبار یاهو
  4. جدول زمانی وقایع پس از دستگیری و قتل جورج فلویدKSTP
  5. تائو، کوئنگ قرار است از روز دوشنبه با محاکمه ایالتی در قتل جورج فلوید روبرو شودFOX 9 Minneapolis-St. پل
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News