امام جمعه کاشان: کسی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه بزند می‌زند از مومنان در طول تاریخ حلالیت بطلبد.
زارعی‌های پیوسته بر نصب دوربین مداربسته در محیط ادارات و نقاط حساس مشخص کرد: بسیاری از افراد دستگیر شده در اغتشاشات از جوانان و در سنین ۲۰ سال و پایین‌ترند و با اقدام سوء تبلیغاتی توسط افراد خاص و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی احساسات.