انتخابات برزیل: به روز رسانی زنده – نیویورک تایمز


  1. انتخابات برزیل: به‌روزرسانی‌های زندهمجله نیویورک تایمز
  2. بولسونارو و لولا برزیلی برای کسب شغل برتر با هم می جنگندبی بی سی
  3. انتخابات برزیل پس از مناظره تلویزیونی بداخلاقانه به پایان می رسدروزنامه گاردین
  4. لولا یک بایدن برزیلی بیش نیستالجزیره انگلیسی
  5. لولا در مقابل بولسونارو: مخاطرات برزیلهند اکسپرس
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News