انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروب توسط سپاه
فرمانده منطقه نیروی دریایی ارتش: بعد از ظهر پنجم امروز رزمندگان یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی ارتش در برنامه ویژه گشت دریایی به یک شناور سبک مشکوک شدند. پس از توقیف و بررسی‌های به عمل آمده از این شناور تعداد ۲۱۶۸ قوطی مشروب الکلی کشف و ضبط شد.