ایالات متحده ۳۰۰۰ سرباز را برای تقویت متحدان اروپایی در بحران روسیه و اوکراین دستور داد


واشنگتن- مقامات آمریکایی گفتند، رئیس جمهور بایدن به پنتاگون دستور می دهد تا بیش از ۳۰۰۰ سرباز آمریکایی را برای تقویت دفاع از متحدان اروپایی در اولین حرکت عمده نیروهای آمریکایی در بن بست نظامی روسیه با اوکراین مستقر کند.

آقای. بایدن تقریباً ۲۰۰۰ سرباز را از فورت براگ در شمال شرقی این هفته به لهستان و آلمان می فرستد و حدود ۱۰۰۰ سرباز را که بخشی از یک اسکادران پیاده نظام استرایکر مستقر در آلمان هستند به رومانی، در جناح شرقی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به روسیه بازگردانده است. گفت.