ایران جنگ را به دلیل “کشتار بدون تبعیض انسان” مردود می داندمعاون وزارت امور خارجه و مذاکر کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در آغاز تور اروپا و سفر به چند کشور اروپایی وارد بوداپست، پایتخت مجارستان شد.

به گزارش پرسون، علی باقری در اولین برنامه با «پیتر استرای»، معاونت سیاست امنیتی و انرژی وزارت امور خارجه گزارش می‌دهد که دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سفر سال گذشته وزارت امور خارجه و تجارت مجارستان به ایران و برگزاری دومین دور نشست مشترک اقتصادی دو کشور در تهران مشخص کرد: اراده سیاسی مقام های دو کشور برای تحکیم روابط دوجانبه محکمی‌برای فعالان اقتصادی در گسترش شرکتهای تجاری و اقتصای میان ایران و مجارستان است.

باقری با اشاره به جریان داشتن جنگ در اروپا، بر سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که متحمل خسارات و صدمات ۸ سال جنگ تحمیلی و ۴ دهه تحریم شده است، به همان اندازه است که جنگ را به دلیل «کشتار بدون تبعیض انسان» مردود می‌داند تحریم را هم به دلیل «مجازات بدون تبعیض انسان‌ها» محکوم می‌کند.

نماینده کشورمان با اشاره به آخرین تحولات ارشد شورای حل تحریم تصریح کرد: اسلامی ایران آماده برای ارائه «تعهدات پایدار» را عامل حصول سریع توافق و «پایان بندی بهات» را ضامن حفظ و استمرار توافق می داند.

منبع: ایسنا