ایران ۴۳ سال قبل آزاد شد/ هرگز گاوشیرده نخواهیم شد


رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمند خود با استبداد و استعمار را در دستور کار قرار داد، گفت: پس از شکست استبداد داخلی در بهمن ۱۳۵۷ اگر حرکت بزرگ دانشجویان با بصیرت خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، جریان نداشت. مبارزه با استعمار ناقص می‌ماند.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز جمعه در اجتماع عظیم مردمی روز ملی مبارزه با استکبار با تبیین ویژگی ها و آثار گرفتار شدن به استکبار و فرعونیت، گفت: امروز نماد و تجلی نظام سلطه بر آمریکاست که امام راحل. عظیم‌الشان ما از او به شیطان بزرگ تعبیر کردند.

جمهوری با بیان اینکه استکبار رئیس حاضر است برای رسیدن به اهداف بسیاری از مردم دنیا از بین بروند یا مادی و معنوی آنها به خطر بیفتد، افزودن: تأکید و تکرار بر امر مهم توجه دادن ملت‌ها به خطر استکبار در همین راستا است.

رئیسی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمند خود را با استبداد و استعمار را در دستور کار قرار داد، گفت: پس از شکست استبداد داخلی در بهمن ۱۳۵۷ اگر حرکت بزرگ دانشجویان خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نبود، جریان مبارزه با استعمار ناقص می‌ماند و این حرکت عظیم دانشجویان با بصرت ما جریان مبارزه با استکبار را کامل کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: ما این روز را با حوادثی از جمله رهبر انقلاب و شهادت دانش آموزان شهید و هم در حرکت با بصیرت دانشجویی می‌شناسیم. امروز روز دانش‌آموز و دانشجو و مبارزه با استکبار جهانی است. باید حرکت فرعونی مستکبرین تبیین شود. بر همه تریبون داران و مسئولین است که در جهاد تبیین توطئه ها و فتنه های مستکبران آمریکا را روشن کنند که چگونه می توانند در میان ملت ها فتنه کنند.

وی گفت: اگر شما می خواهید یک طوماری از جنایت ها و حق کشی ها در عالم نشان دهد که آمریکا در این لیست قرار دارد. آمریکا در بیش از ۳۰۰ جنگ در دنیا شرکت کرده است. انجام ۶۲ کودتا را داشته و بمباران اتمی است که اگر یک بار در دنیا انجام شود توسط آمریکا انجام شد و میلیون ها انسان را به جای گذاشت. مشارکت در جنگ‌هایی که پرتلفات‌ترین جنگ‌ها را در آن نقش داشته است. افغانستان، عراق و ویتنام و آمریکا نقش اول را در این جنگ ها و محیط ها داشته است. مدیریت دولت به نام مبارزه با تروریسم و ​​آزاد کردن ملت‌ها. بنیان گروه‌هایی مانند داعش و النصره و غیره و با حمایت از جریان‌های تجزیه طلب و تروریسم در عالم و به راه‌اندازی نظام‌های تحریمی علیه ملت‌های مستقل به ویژه در ایران از جمله این موارد است.

رئیسجمهور گفت: این روحیه استکباری و سلطه گری است که نمیخواهد با حرف و رای و سخن مردم سازگار باشد. خواهد شد آنچه او می خواهد باشد. مثل او بیندیشند و کشورهای هم می شوند گاو شیرده برای آمریکا. سازمان را طرفدار آزادی و حقوق انسان معرفی می‌کنند. گروه تکفیری داعش که به اذعان خود بنیان در آن بودید را ببینید. امروز داعش در افغانستان و نقاط دیگر را ببینید. کارهای تروریستی که آمریکا می‌کند با روش‌های مختلف به نام آزادی انجام می‌دهد.

رئیسی با بیان اینکه چند ساعت قبل متوجه شدم رئیس جمهور آمریکا سخنانی را گفته است، درباره ایران که شاید از حواس پرتی اینها را گفته باشد، افزود: او پشت تریبون رسمی گفته است که بنا داریم ایران را آزاد کنیم! آقای رئیس جمهور، ایران ۴۳ سال قبل آزاد شد و مصمم شد به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.

ادامه دارد…