بازگشت لک لک‌ها به مریوان (عکس)لک لک‌ها از جمله پرندگان مهاجری هستند که با شروع فصل سرما در عرض‌های شمالی، به سوی مناطق جنوبی و گرمسیر مهاجرت کرده و مدتی را برای بهبود، تغذیه، جوجه‌آوری و گذرانی زمستانی در کلنی‌های دشت بیلو و روستای دره‌های حاشیه دریاچه زریبار مریوان به سر میبرند.