بازیافتهای مشارکت با مشارکت و سازمان مردم نهادفاطمه زارع گفت: کیسه‌های مخصوص غذا در دو رنگ متفاوت به صورت رایگان پخش می‌شود و از مردم خواستارم با تفکیک از خشک‌های خشک و تر مبدا، گام اولیه را در بازیافت زباله به عنوان راه حل رفع معضل امحای زباله و خطرات زیست محیطی بردارند.

وی افزود: همچنین با ثبت نام در سامانه هوشمند یزد (سهیم) و تفکیک زباله (پوسماند و پسماند خشک) می‌توانم به حل این مشکل کمک کنم.

عضو شورای شهر بیان کرد: باید در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج در مورد ضرورت و شیوه اجرای این طرح می‌توان به مردم آموزش داد و فرهنگسازی کرد. علاوه بر آن بر آن بنرها در سطح شهر نیز شهر را با امر بازیافت آشنا و آنها را به مشارکت هر چه بیشتر غیب می‌کند.

زارع ادامه داد: سپردن بخش عمده‌ای از بازی‌ها به یک شرکت خصوصی و حضور مستقیم و فعال در این مهم، از مصادیق بارز مشارکت مردمی در امور مربوط به آن است و سازمان‌های مردم نهاد به خوبی می‌توانند در این موضوع نقش آفرینی کنند.

وی بیان کرد: همچنین آموزش شهروندی، ساماندهی گردها، تقویت ساخت‌ها و راه‌اندازی و عملیات اجرایی کارخانه نهایی کمپوست در یزد، گام‌های مهم در زمینه حل مشکلات حوزه پسماند شهری خواهد بود.