با عملیات نظامی احتمالی ترکیه در سوریه بشدت مخالفیم


دانا استرول معاون وزیر آمریکا در امور غرب آسیا در اندیشکده اعلام کرد: ما بشدت با مخالفت ترکیه در شمال سوریه مخالف و مخالف خود را به ترکیه می‌گوید به طور خاص اعلام کرده‌ایم زیرا نه تنها تاثیرات انسانی دارد، بلکه داعش نیز از آن سوء استفاده می‌کند. خواهد کرد.

این مقام اعلام کرد که این موضوع نه تنها به حدود ۱۰ هزار جنگجوی گروه تروریستی داعش مربوط می شود که سوریه را تحت کنترل خود درآورد. در بر می گیرد که در برابر افراطی شدن و سوء استفاده از آسیب پذیری هستند.

معاون وزیر دفاع آمریکا مدعی شد ایالات متحده آمریکا را به رسمیت می شناسد.

وی همچنین گفت: داعش همچنان قوی است و برای نفوذ به مراکز جمعیتی تلاش می‌کند و در دسته‌های کوچک در مناطق روستایی نیز فعالیت دارد.

این مقام پنتاگون مدعی، متعهد به حفظ حضور نیروهای خود در و سوریه برای دستیابی به شکست پایدار داعش است.

وی افزود: پنهان نیست که داعش در ژانویه به زندان الحسکه را تکرار کند. ما شبکه رهبری داعش را تحقیر می‌کنیم. رهبر داعش را که الهام بخشیدن و برنامه‌ریزی عملیات را از مخفیگاه‌هایشان بیرون می‌آورند.

معاون پنتاگون اضافه کرد: بودجه‌ای برای ساخت تأسیسات جدید برای زندانیان داعشی در نظر گرفته شده است و محل‌های تامین مالی در پایگاه‌های حیاتی شمال شرق سوریه در الحول و الروج نیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه آمریکا هنوز حدود ۹۰۰ نظامی در سوریه دارد، گفت: در سوریه، ما با روسیه هماهنگ نیستیم. فقط در حال رفع مناقشه هستیم.