ببینید |نماینده مجلس: اگر دشمن دشمن است فرزندان ۵۴۰۰ نفر از مسئولین آنجا چه می‌کنند؟!
در این ویدئو هاجر چنارانی نماینده نیشابور در نطق خود در مجلس می گوید: فرزندان ۵۴۰۰ نفر از دولت خارج از کشور هستند. حقوق ما و درآمد جمهوری اسلامی را دوست دارند ولی تابعیت خارجی را می‌خواهند. اگر آمریکا دشمن است فرزندان مسئولین آنجا چه می‌کنند؟!