برایانا دکر در پیروزی هاکی آمریکا مقابل فنلاند مصدوم شد – واشنگتن پست


  1. برایانا دکر در پیروزی آمریکا مقابل فنلاند در هاکی زنان مصدوم شدواشنگتن پست
  2. برایانا دکر در خارج از المپیک پکن برای تیم هاکی زنان ایالات متحده روی یخ دراز می کشد.ESPN
  3. مصدومیت برایانا دکر برای شروع المپیک ۲۰۲۲ برای تیم هاکی زنان آمریکا “مزار کننده” است.نیویورک پست
  4. عمق تیم ایالات متحده برای پیروزی بریانا دکر دامبرز در برابر فنلاند به عنوان آسیب دیدگی آزمایش خواهد شدگزارش تخمدان
  5. برایانا دکر از تیم ایالات متحده روی یخ دراز کشیده استگردن
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید