برایس هارپر با هیجان خود در بازی ۳ سری جهانی – USA TODAY دوباره لحن فیلیز در مقابل آستروس را تنظیم کرد.


  1. برایس هارپر با هیجان خود در بازی ۳ سری جهانی، بار دیگر لحن فیلیز در مقابل آستروس را تنظیم کرد.ایالات متحده آمریکا امروز
  2. Astros-Philies World Series Game 4 و نکات مهم و آمادهESPN
  3. بازی World Series 3 Weird & Wild: Phillies راه خود را به تاریخ باز می کندورزشکاران
  4. فیلیز آستروس را شکست داد تا ۲-۱ برتری سری جهانی را از آن خود کندرویترز
  5. سری جهانی: پرتاب آستروس بدون ضربه زدن در بازی ۴ در مقابل فیلیز، پس از شروع درخشان کریستین خاویر، تاریخ سازی کرد.یاهو اسپورت
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید