برگزاری پویش ملی دانشجویی اهدا خون


به گزارش تابناک خراسان شمالی، گزارش مسئولیت اجتماعی پردیس البرز دانشگاه تهران با توجه به فرارسیدن دهه کرامت و در جهت کاهش ذخایر استراتژیک خون و فراورده های خونی به علت همه گیری حوادث در سال های آخر، برنامه ای تحت عنوان پویش ملی اهدای خون دانشجویی با همکاری شبکه دانش اینترنتی تهران برگزار می کند.
دانشجویان سراسر کشور می توانند با اهدای خون خود در دهه کرامت به این پویش بپیوندند.