به روز رسانی زنده اوکراین: چین واردات نفت از روسیه را افزایش می دهد – امروز ایالات متحده آمریکا


  1. به روز رسانی زنده اوکراین: چین واردات نفت از روسیه را افزایش می دهدایالات متحده آمریکا امروز
  2. روسیه به لیتوانی عضو ناتو در مورد ترانزیت کالینینگراد هشدار دادرویترز
  3. روسیه به لیتوانی در مورد محدودیت های کالاهای کالینینگراد هشدار دادالجزیره انگلیسی
  4. لیتوانی از ممنوعیت برخی کالاها به کالینینگراد روسیه دفاع می کنداخبار KTSM 9
  5. روسیه ممنوعیت ترانزیت لیتوانی به کالینینگراد را محکوم کرد و قول پاسخ دادرویترز
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید