به روز رسانی زنده: جانسون و بارنز برای کرسی سنای WI در ماه نوامبر روبرو می شوند. مسابقه دولت MN برای پاییز – USA TODAY


  1. به روز رسانی زنده: جانسون و بارنز برای کرسی سنای WI در ماه نوامبر روبرو می شوند. مسابقه دولت MN برای پاییز تعیین شده استایالات متحده آمریکا امروز
  2. Charity Clark در رقابت برای نامزدی دادستان کل دموکرات، روری تیبو را رهبری می کندvtdigger.org
  3. به روز رسانی زنده: نتایج انتخابات ویسکانسین، ورمونت و مینه سوتا ۲۰۲۲CNN
  4. ولش به راحتی در رقابت برای جایگزینی لیهی حرکت می کندWCAX
  5. بکا بالینت نامزد دموکرات ها برای کرسی تنهای ورمونت در مجلس نمایندگان آمریکا شدvtdigger.org
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید