به روز رسانی زنده | ۱ کشته و یک کارمند به شدت زخمی در تیراندازی ریچلند فرد مایر – تری سیتی هرالد


  1. به روز رسانی زنده | در تیراندازی ریچلند فرد مایر یک نفر کشته و یک کارمند به شدت زخمی شدتری سیتی هرالد
  2. پلیس می گوید تیراندازی در فروشگاه مواد غذایی واشنگتن یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشتاخبار فاکس
  3. ۱ کشته در تیراندازی در خواربار فروشی ایالت واشنگتن، مظنون فراریmsnNOW
  4. اعزام اولیه خواستار تیراندازی ریچلند استتری سیتی هرالد
  5. به روز رسانی: در تیراندازی به ریچلند فرد مایر یک کشته و دیگری زخمی شدندKEPR 19
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید