بیتابی‌ دختر شهید سید عباس فاطمیه در آغوش سردار شهسواری


دلنوشته :

فرزند شهید فاطمیه در آغوش سردار شهسواری :

سردارم مهربان ترین بابای دنیا بود ، سردار پدرم مثل کوه برای ما بود ، سردار پدرم بهترین ، بهترین ها بود … سردار پدرم به من خیلی دوست داشتم ، ولی وابسته نبود و الا نمی رفت ، عاشق بود ، عاشق خدایی بود ، سردار ، بابا رفت که من در شام غریبان بنشینم تا بزم دیگران روشن باشند.

بابا همیشه عاشق بسیج ، ولایت و آسمان بود و به آسمان ها رفت

راحت بخواب بابا، راهت ادامه دارد…