تاکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای برنامه‌های تحولی در دادگستری‌ها


مصدق صبح امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار امیدواری کرد تحول در دستگاه قضا، ایجاد امور مردم در امور قضایی و دسترسی آسان به و حفظ کرامت آنها و افزایش عمومی به نظام قضایی شود.

وی گفت :مردم استان ایلام یکی از محورهای مقاومت در کشور و از نمادهای ایثار و شهادت هستند و تقدیم حدود سه هزار شهید و ۱۲ هزار از و سیصد آزاده نشان می دهد این مردم دین خود را به انقلاب ادا کرده اند و اکنون مسئولین مسئولین اجرا می کنند. و قضایی است که دین خود را به این مردم ادا کنند .

مصدق افزود :موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، همیشه باید توجه جدی دادگستری استان قرار گیرد و علاوه بر آن بر تحول و برنامه های تحولی ابلاغی، بنا بر اقتضای شرایط استان برنامه باشد. های خاص و تحولی در استان اجرا می شود و سرعت آن در سرعت و کیفیت آن به عنوان عوامل مهم مورد توجه مردم مورد توجه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد:امروز کار در دستگاه قضایی به معنی واقعی ایثار است و همکاران اداری و قضایی ما در استان ایلام شبانه روزی کار جهادی و ایثار گری می کنند تا اهداف تحول و تعالی محقق شود.

مصدق خاطر نشان کرد: تسریع در دادرسی، کاهش اطاله دادرسی، حفظامت مردم و همکاران دستگاه قضا و اجرای سریع عدالت از اهم برنامه های تحولی است که استفاده از فناوری های نوین در این موارد نقش مهمی دارد و به سزایی می رسد.

رئیس اول رئیس قوه قضائیه، از لزوم تلاش مستمر برای افزایش رضایت مردم و منظم شدن امور در دادگستری ها و عدلیه یاد کرد و گفت که این کار به اجرای کامل دستور العمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه کمک شایانی خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه : استفاده مناسب از عدالت ترمیمی و نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و تعویق حکم و استفاده از مجازات های جایگزین حبس اگر چه اختیاری از قضائی دارد، اما در مورد شرایطی که آن ها را دارند و تنبه می کنند. احراز شده است، تاکید بر نهاد ماست و استفاده از این موارد در مورد افراد واجد شرایط بسیار مهم تر از اجرای مجازات است.

وی با بیان خرسندی از تسریع در روند استعلامات و نقش آن در مقدمات دسترسی قضات به اطلاعات مورد نیازشان برای تصمیم گیری بیان داشت: به کارگیری ابزارهای نوین شکل گیری الکترونیکی است که نیازی جدی برای کشور به حساب می آید.

اول قوه قضائیه با قانون بر تداوم استفاده از فناوری های نوین در دستگاه برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری خاطر نشان کرد: استفاده از فناوری باعث می شود تا روزشدن خدمات و مدیریت امور مردم و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ماندگار شود. خواهد بود.

وی افزود :برنامه تحولی دادگستری ها با مشارکت خود آنها تدوین و اجرا می شود و هدف اصلی آن افزایش رضایت و اعتماد عمومی است.

مصدق بر عدم راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای مقابله با قاچاق هم‌تنظیم کرد و با اشاره به مثبت آن برای کشور، گفت که قوه قضائیه در بین همه دستگاه‌ها به آثار خود در این زمینه عمل کرده و خود را برای نیل به کار کرده است. دستگاه قضا به کار خواهد بست.

معاون اول قوه قضائیه حمایت از تولید و سرمایه را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: حمایت از تولید به هیچ وجه نباید در استان صادر شود و از قضات خواست ضمن حمایت قاطع از سرمایه و تولید گران، با قاطعیت با مفسدین اقتصادی، محتکران و سرراه تولید برخورد قاطعانه انجام دهنده.

وی با تقدیر از زحمات دکتر دهقان و آرزوی توفیق برای دکتر علی محمدی، اظهار امیدواری کرد در مدیریت جدید تحول و پیشرفت به خدمات مردم و گام مهمی در جهت تسریع و افزایش در جهت ارتقاء و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی می شود.