تخریب کامل ۱۶ شعبه بانک در اغتشاشات اخیر/ ۱۱ شعبه شدند


علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در خصوص جدیدترین آمار وارد شده به بانک‌ها در طی اغتشاشات اخیر گفت: طی روزهای گذشته، خسارات بسیاری به بانک‌ها وارد شده‌اند که تا، ۳۲۳ شعبه شکستگی شیشه، ۲۸۴ دستگاه خودپرداز امروز و ۱۸ شعبه آسیب دیده‌اند. تابلو سردر بانک شدند. همچنین ۱۶ شعبه تخریب شده و ۲۱ شعبه نیز تخریبی بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته اند.

وی درباره آمار بانک‌ها نیز عنوان کرد: جز ۱۱ شعبه نیز سرقتی را متحمل شدند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به استان‌هایی که متحمل بیشتر بودند، گفت: استان‌های همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کردستان، آذربایجان شرقی، غربی، ایلام و گیلان جز استان‌هایی بودند که شعب بسیاری از آن‌ها از بین می‌روند.

وی همچنین ادامه داد: طی ناآرامی‌ها در چابهار، ۱۲ شعبه بانک دچار شکستگی، ۱۲ دستگاه خودپرداز دچار آسیب، ۲ شعبه بانک کاملاً تخریب و ۲ شعبه دیگر نیز ۴۰ درصد را تخریب کردند.