تصاویر آماده شدن کره شمالی برای آزمایش هسته ای/ عملیات هلی بورن نیرو های آمریکایی در شمال سوریه/ رزمایش ناوگان پنجم دریایی آمریکا و امارات در خلیج فارس/ تنش میان آمریکا و چین در تنگه تایوان
تصاویری از آماده شدن کره شمالی برای آزمایش هسته ای، عملیات هلی بورن نیرو های آمریکایی در شمال سوریه، رزمایش ناوگان پنجم دریایی آمریکا و امارات در خلیج فارس، تنش میان آمریکا و چین در تنگه تایوان و احتمال به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان توسط روسیه، از مهمترین خبرها و رویدادهای منطقه و جهان در ۲۴ ساعت گذشته اند.