تظاهرات هزاران نفر علیه رئیس جمهور تونسهزاران تونسی یکشنبه شب در اعتراض به سیاست‌های قیس سعید رئیس جمهوری در مرکز پایتخت تونس تظاهرات کردند.