تعداد ۳۰ قلم داروی داخلی در کشور


دارایی گفت: گزارش اجرای انتقال ارز دارو به بیمه‌ها تا پایان خرداد به کمیسیون تخصصی در مجلس اعلام می‌شود. اما تا زیرساخت‌ها آماده می‌شوند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، به همین دلیل تولید می‌شود و با همان روال سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود و به جز اصلاح قیمت‌ها مطابق با تورم هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

سازمان غذا و دارو گفت: دولت قبل برای سال ۱۴۰۰ نزدیک ۲ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد، در صورتی که این مقدار غیر واقعی بود، در حالی که نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۴ میلیارد دلار بود. سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در حالی که ریال یا دلاری نداشتیم. باید شرایط را مدیریت میکرد و در سال ۱۴۰۰ زنجیره تامین دارو دچار اختلال می شود. سال بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم گذشته برگزار شد و امروز ۳۰ قلم داروی تولید داخل داریم که قیمت مناسبی ندارند.