تنش در اوکراین: پوتین می گوید آمریکا در تلاش است روسیه را به جنگ بکشاند


او گفت: «۲۰۰۰۰۰ مرد و زن مسلح در اوکراین وجود دارد. “آنها مقاومت بسیار شدید و خونینی از خود نشان خواهند داد و من فکر می کنم که والدین در روسیه باید به این واقعیت فکر کنند. من بسیار امیدوارم که رئیس جمهور پوتین روند درگیری را تغییر دهد و ما در آن شرکت کنیم. گفت و گو.”