تنها معبد بودایی در ایران


شاید وقتی نام معبد اژدها را بشنوید ذهن شما را به معابد چین ببرد، ولی اینجا معبدی سنگی است که از سمت شمال به دشت سلطانیه و بنای تاریخی آرامگاه سلطان محمد خدابنده اشرفیت دارد.

معبد اژدها بنایی در زنجان از نظر نقشه و نقوش تزئینی یکی از با ارزش ترین نمونه های معمارصخره های طول تاریخ معماری ایران به شماره می رود است.