تولید مرغ منجمد برای تعدیل قیمت مرغ در بازار


محمد نژادزاده در توزیع ویژه مرغ منجمد در خوزستان کرد: مرغ منجمد در کل استان در حال توزیع و به طور متوسط ​​روزانه ۱۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت هر روز ۴۸ هزار تومان برای مصرف کننده در استان می‌شود و میزان مصرف روزانه در اهواز نیز حدود ۴۵ تن است.

گزارش: مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار مرغ کشتار روز تولید می شود، تصریح کرد: قیمت مرغ کشتار روز از قیمت بالاتر است و بر اساس قاعده تنظیم بازار، زمانی که یک کالای فراوان کمتر است. از حد انتظار و قیمت آن بالاتر از نرخ تعیین کالای تنظیم بازار توزیع می‌شود.

نژادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر حاضر مرغ در بازار وجود ندارد و مرغ در بازار فراوان است، عنوان کرد: در روزهای اخیر قیمت مرغ کشتار روز بیشتر از قیمت عرضه در بازار می‌شود و به این دلیل ما مرغ منجمد را با مجوز وزارتخانه ارائه می‌کند. جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار در استان ارائه شد.

وی افزود: مرغ منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و واحدهای صنفی منتخب که اتحادیه فروشندگان مرغ و گوشت و تخم مرغ را به ما معرفی می‌کند، می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مرغ منجمد تا قیمت مرغ کشتار روز به قیمت بازگشایی، توزیع می‌شود، گفت: ما روند تولید مرغ منجمد را تا زمان تعدیل قیمت مرغ کشتار روز ادامه می‌دهیم. هیچ محدودیتی در زمینه ذخایر مرغ منجمد نداریم و به اندازه نیاز در استان و کشور وجود دارد.

نژادزاده با اشاره به اینکه بررسی بازار نشان داده است قیمت مرغ کشتار روز نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است و در حال حاضر به قیمت تعیین شده است، عنوان کرد: مرغ کشتار روز مرغ تولیدی مرغداران استان است اما در برخی اوقات از استانهای مجاور مرغداران استان است. زنده را برای کشتارگاه های استان تامین می کنیم.

وی با بیان این که قیمت هر هزار مرغ از کشتار روز ۵۹ و ۸۰۰ تومان است، توضیح داده شده است: در حال حاضر از تعداد زیادی مرغ کشتار روز مشکلی وجود ندارد و همه مرغ‌فروش‌ها دارای مرغ هستند و بیشتر از نیاز به بازار عرضه می‌شود.

نژادزاده افزود: سیر نزولی قیمت مرغ کشتار روز آغاز می شود و در حال حاضر به ارزیابی می رسد. به طور مثال در هفته گذشته ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است.