جفت گیری خرگوش ها – چگونه بفهمیم خرگوش های شما چه زمانی آماده جفت گیری هستند

مراسم جفت گیری را می توان تقریباً از همه حیوانات در پادشاهی به جز خرگوش ها مشاهده کرد. یک خرگوش نر بلافاصله بدون هیچ احترامی روی خرگوش ماده می پرد. این امر تشخیص اینکه آیا خرگوش شما آماده است یا نه دشوار می کند زیرا آنها در اکثر مواقع تقریباً آماده هستند. با این حال، برای درک بهتر این پرورش دهندگان پرکار، همچنان باید در مورد عادات جفت گیری خرگوش یاد بگیرید.

اگر خرگوش‌ها را برای کسب سود اهلی می‌کنید، قطعاً مشکل شماره یک شما ازدیاد جمعیت است. در تجارت، تعداد خوب است اما نه همیشه. اگر تعداد خرگوش‌های شما افزایش می‌یابد در حالی که هنوز برای فروش یا قرار دادن آنها آماده نیستید. شما در مشکل هستید بهترین کار این است که یاد بگیرید چگونه جمعیت آنها را تا زمانی که هنوز می توانید کنترل کنید. درک عادات جفت گیری خرگوش چندان دشوار نیست. کنترل آنها دشوار است.

خرگوش ها فصل جفت گیری مخصوص به خود را نیز دارند – همانطور که هستند، فصل مخصوص به خود را نیز دارند. هر جا که بروید، خرگوش‌ها در فصل گرما فعال‌تر جفت می‌شوند. این برای اطمینان از بقای بچه خرگوش های تازه متولد شده است. اما به طور کلی، آنها در تمام طول سال جفت می شوند. بنابراین، یک پروژه مسکن برای آنها ارائه دهید که در آن مردان نتوانند به زنان دسترسی پیدا کنند، مگر اینکه نیاز به جمعیت داشته باشند.

بلوغ جنسی – خرگوش ها، حتی آنهایی که واقعاً جوان هستند، در حال حاضر فعال هستند. اگر شما یک خرگوش نر و ماده دارید اگر نمی خواهید جفت شوند، ابتدا آنها را از هم جدا کنید. شما باید حداقل ۶ ماه برای گوزن و ۴ ماه برای دلار صبر کنید. این دوره بلوغ جنسی آنهاست. اما بهتر است برای اطمینان از بقا و سلامت بچه خرگوش ها بیشتر صبر کنید.

میل جنسی مردانه – میل جنسی مردانه می تواند در هوا و شرایط گرم ایجاد شود. شما می دانید که جفت شما آماده جفت گیری است اگر در بین خرگوش های ماده شروع به رفتار تهاجمی کند. یک نر غالب شانس بیشتری برای بارور کردن بیش از یک گوزن دارد.

تعقیب خرگوش – یک دلار معمولاً گوزن را تعقیب می کند. پشت او را بو می کند و سپس سعی می کند دم او را با بینی بلند کند. خرگوش نر برای چند دقیقه ماده را تعقیب می کند تا در نهایت بتواند او را اغوا کند. به یاد داشته باشید که اگر می خواهید جفت گیری خرگوش را موفقیت آمیز کنید، باید ماده را در کلبه نر قرار دهید نه برعکس. اگر جفتک را داخل کلبه ماده قرار دهید ممکن است زشت باشد. ماده بسیار تهاجمی خواهد شد و تمایل دارد به نر آسیب برساند.

بنابراین شما آن را دارید، فقط چند نکته مهم را باید در جفت گیری خرگوش در نظر بگیرید. مطمئن باشید که وقتی به پرورش این بچه ها فکر می کنید، برای شادی و سلامت نگه داشتن آنها به خوبی فراهم شده است.