جنگل سراوان دوباره فراموش می‌شود؟ هنوز سر جایشان هستند. سال‌سوز ۶۰۰ تنی راه‌حل نیست (فیلم)
کوه پسماند سراوان در هر ساعت ۱۵ لیتر شیرابه تولید می کند. شیرابه ای که وارد رودخانه های سفیدرود، زرجوب، تالاب انزلی و حتی دریای خزر می شود.