جونی میچل در اعتراض به پادکست جو روگان اسپاتیفای به نیل یانگ پیوست


روگان همچنین در ماه آوریل به دلیل پیشنهاد عدم واکسن زدن به جوانان سالم مورد انتقاد قرار گرفت، اما همچنین گفت: “من یک فرد ضد واکسن نیستم. در واقع، من گفتم فکر می کنم آنها بی خطر هستند و بسیاری از مردم را تشویق به واکسن زدن می کنم. آنها، در یک قسمت با کمدین اندرو سانتینو.”