حمایت از بیمه سی توسعه علم و دانش در مناطقی که از آن کمتر استبیمه سینا در عمل بسته به مسئولیت اجتماعی خود، تعداد ۲۰۰ لوازم التحریری دانش آموزان نیازمند در مناطق کم مصرف به انجام می دهند.

به گزارش پرسون، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از خانواده های نیازمند و دانش آموزان مناطق کم شهر تهران، لوازم التحریر با همکاری مرکز نیکوکاری امیرالمومنین(ع) بین دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار توزیع شد.

بر اساس این گزارش: بیمه سینا سال های گذشته در قانون تداوم سیاست خود مبنی بر دستگیری از محرومان و کمک به توسعه علم و دانش در مناطق محروم کشور، بسته های لوازم التحریر شامل انواع دفتر و دفترچه، انواع مداد، خودکار، تراش و پاک کن را به دانش آموزان اختصاص داد.

این گزارش می‌زاید: شرکت بیمه سینا از خانواده‌های نیازمند در طرح کمک‌های مومنانه و توزیع لوازم التحریر بین دانش‌آموزان مناطق محروم را همیشه در کارنامه خود داشته و دارد، از این رو تلاش می‌کند تا در حمایت از ایفای مسوولیت‌ها. اجتماعی خود، به توسعه علم و دانش و ایجاد زمینه های تحصیل دانشجویان در این مناطق کمک کند