حمله به نقاشی “ون گوگ” در لندن / چه چیزی ارزش بیشتری دارد، هنر یا زندگی؟


دو معترض در گالری ملی لندن به تابلونقاشی معروف «گل‌های آفتاب‌گردان» اثر گرانقیمت «ونگوگ» حمله کردند.

به گزارش ایسنا، این دو زن که به گروه‌های اعتراضی آب و هوایی مربوط می‌شوند با حمله به تابلوی گرانقیمت «گل‌های آفتابگردان» روی آن سوپ گوجه فرنگی ریختند، گرچه این تابلوی معروف با محافظ می‌شود.

این دو معترض در گالری ملی لندن است که روی لباس آنها عبارت «just Stop oil» (گروهی که می‌شود از دولت می‌خواهد فوراً تمام مجوزها و آینده‌های آینده برای اکتشاف، توسعه و تولید سوخت‌های فسیلی در بریتانیا را متوقف کند)، پس از ریختن سوپ. گوجه فرنگی روی تابلوی «ونگوگ» که ۸۰ میلیون دلار ارزش دارد و یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های این گالری است، دست‌های خود را نیز به دیوار پائین اثر چسباندند.

حمله به نقاشی

این افراد از این اقدام اعتراضی فریاد زدند: «چه چیزی ارزش بیشتری دارد، هنر یا زندگی؟ آیا ارزشش بیشتر از غذاست؟ بیشتر از عدالت؟ شما بیشتر نگران یک نقاشی هستید آیا از سیاره و مردم ما محافظت می کنید؟ بحران‌های زندگی از بحران هزینه نفت است، سوخت برای میلیون‌ها خانواده سرد و گرسنه غیرقابل استطاعت است. آنها حتی نمی‌توانند یک قوطی سوپ را گرم کنند».

پس از این حادثه قربانی گالری ملی به اتاق را خالی کردند و پس از آن تایید کردند که آسیب جزئی به قاب وارد شده است اما نقاشی آسیبی ندیده است. دو فرد معترض نیز توسط پلیس دستگیر شده‌اند.

نقاشی «گل‌های آفتاب‌گردان» یکی از مشهورترین نقاشی‌های جهان است که «ونگوگ» در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد، آن را کشیده است. این تابلو، مانند بسیاری از کارهای این هنرمند هلندی، زیبایی اشیاء معمولی روزمره را تجلیل می‌کند ـ یک گل، یک صندلی، یک کفش.