حمله سایبری به News Corp، گمان می رود مرتبط با چین است، ایمیل های هدفمند خبرنگاران و دیگران


News Corp هدف یک هک بود که به ایمیل‌ها و اسناد سایر کارمندان دسترسی پیدا کرد، هجومی که مشاور امنیت سایبری این شرکت گفت احتمالاً به منظور جمع‌آوری اطلاعات به نفع منافع چین بوده است.

این حمله، در ژانویه کشف شد. ۲۰، تعدادی از نشریات و واحدهای تجاری از جمله وال استریت ژورنال و مادر آن داو جونز را تحت تأثیر قرار داد. نیویورک پست؛ عملیات خبری بریتانیای شرکت؛ و دفتر مرکزی News Corp، طبق ایمیلی که شرکت روز جمعه برای کارکنان ارسال کرد.